vtools.pl
Napisz do mnie Polska wersja English version


Text Converter wersja 080103 Pobierz

Konwertuje pliki tekstowe pomiędzy formatem Unicode (UTF-8, UTF-16) a ASCII.

Sposób użycia:
conv.exe [opcje] maska

Opcje:
-out:{format} - format wynikowy (utf8 | utf16 | ascii)
-nohdr - plik wynikowy bez nagłówka (BOM)
-subdir - przeszukiwanie podkatalogów
-in:{format} - format wejściowy (przy braku lub błędnym nagłówku)
-in:text - format wejściowy dobierany na podstawie analizy tekstu (domyślnie: header)
-codepage:{n} - strona kodowa (domyślnie: n = 0, czyli CP_ACP)
-test - test, bez konwersji

Przykład:

conv.exe -out:utf8 -codepage:1251 rus.txt
conv.exe -subdir -in:ascii -out:utf16 *.txt

Text Conventer