vtools.pl
Napisz do mnie Polska wersja English version


CopyAll wersja 100127 Pobierz

Program kopiujący/przenoszący zawartość katalogu źródłowego wraz z podkatalogami do katalogu docelowego bez podkatalogów. Pliki kopiowane są wg maski, a struktura źródłowa katalogów zamieniana jest na nazwę pliku, przy użyciu podanego separatora.

Sposób użycia:
copyall.exe [ścieżka źródłowa] [ścieżka docelowa]

Przykład:
html\new\index.html zostanie skopiowany pod nazwą html.new.index.html dla parametrów jak na przykładowym obrazku.

CopyAll

Narzędzie CopyAll jako dodatek do programu Total Commander.

totalcmd totalcmd totalcmd totalcmd