vtools.pl
Napisz do mnie Polska wersja English version


Rmdir wersja 111127 Pobierz

Program usuwający puste podkatalogi i raportujący wynik tej operacji. Przy uruchomieniu programu bez parametrów skanuje on katalog bieżący oraz jego podkatalogi. W przypadku podania jako parametr ścieżki do katalogu, operacja zostanie przeprowadzona na podanym katalogu.

Istnieje możliwość uruchomienia programu w trybie cichym (tzw. silent mode). W trybie tym program pracuje w tle i żadne komunikaty nie są wyświetlane.

Sposób użycia:
rmdir.exe [opcje] [ścieżka]

Opcje:
/silent - praca w trybie cichym

Przykład:
rmdir.exe /silent "C:\Program Files\"
rmdir.exe R:\

Rmdir

Narzędzie Rmdir może zostać użyte jako dodatek do programu Total Commander. Wystarczy dodać polecenie do programu Total Commander i skonfigurować je tak jak na obrazku poniżej.

totalcmd